HEINEKEN

"Voor het verhogen van ons marktaandeel ontstond bij ons de behoefte om de salesprocessen te verbeteren en het salesresultaat daarmee omhoog te krijgen. Wij waren ons bewust van het startpunt hiervoor; het ontwikkelen van een eenduidige visie en waarden binnen onze organisatie. Echter het maken van keuzes in deze en dit in samenwerking met de directie implementeren binnen onze organisatie vormde een uitdaging. Daarvoor hebben wij Double You ingezet. Hans van Voorbergen heeft gezorgd voor samenhang in de verandering en wist daar alle lagen van de organisatie bij te inspireren en te betrekken. Er ontstond een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid."

RESULTAAT
Een cultuurverandering waarbij voorstellen die samen met klanten zijn ontwikkeld stegen met 50%. Het marktaandeel steeg van 52% naar 54% en tevens is er een hogere kostenbesparing gerealiseerd dan was beoogd. 

HEINEKEN

 terug